Tips en nieuws

Wekelijks vindt u hier leuke en nuttige tips en nieuws berichten.


Schade als gevolg van het coronavirus

Het sluiten van alle horeca gelegenheden, het wegvallen van werk voor grote en kleine ondernemers en het verdwijnen van opdrachten voor ZZP‘ers zorgt voor een grote druk op de samenleving. We merken dat er bij jullie veel vragen leven die we zo goed en snel mogelijk proberen te beantwoorden. Om dit proces in goede banen te leiden vragen we u om die vragen via mail te stellen.

Zodra wij updates krijgen zullen we jullie direct informeren, de overheid is druk bezig om ervoor te zorgen dat we aanvragen kunnen indienen, ook daarover informeren we jullie op een later tijdstip. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, alle maatregelen gaan wel met terugwerkende kracht vanaf 1 maart in


Werktijdverkorting tijdens de corona crisis

De werktijdverkorting wordt ingrijpend beter. Er komt een hele nieuwe regeling waarbij er tot maximaal 90% van de loonsom kan worden vergoed. De regeling moet nog worden uitgewerkt, maar minister Koolmees heeft al verduidelijkt dat de regeling ook voor oproepkrachten geldt. Het gaat om een verbeterde, snelle procedure die met terugwerkende kracht vanaf 1 maart geldt. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling “Werktijdverkorting” (waar een te groot beroep op werd gedaan).

Voor laatstgenoemde regeling kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.


ZZP’er tijdens de corona crisis

Voor zelfstandigen met of zonder personeel komt er een regeling die voorziet in een bedrag voor levensonderhoud aangevuld tot het minimum en dat niet hoeft te worden terugbetaald. Er vindt geen partner- of pensioentoets plaats. De regeling, die nog moet worden uitgewerkt, geldt in principe voor drie maanden. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers géén sprake van een vermogens- of partnertoets.  Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.


Aangifte inkomstenbelasting 2019

O.M.S. verzorgt belastingaangiftes voor particulieren. U ontvangt een overzichtelijk (digitaal) rapport zodat het voor uw inzichtelijk is welk bedrag u terug krijgt of moet betalen. Na uw goedkeuring dienen wij voor u de aangifte in bij de belastingdienst.

Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens volledig aan te leveren, hebben wij een checklist opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk de vragen in te vullen en de gevraagde stukken (kopie) mee te sturen. Wilt u de checklist ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: dani@omsgrashoek.nl


E-herkenning

Vanaf 1 november 2019 kunt u niet meer zonder eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van het UWV en andere digitale omgevingen van de overheid. Dit lijkt nog ver weg, maar het aanvragen van eHerkenning kost tijd en voorbereiding, mocht u willen dat wij deze aanvraag voor u in gang zetten neem dan contact met ons op. 


Vooraf ingevulde aangifte (VIA) machtiging 2019 aangevraagd

OMS heeft op 13-12-2019 voor al haar klanten de VIA machtiging 2019 bij de Belastingdienst aangevraagd. In dit artikel leggen wij kort uit wat de VIA machtiging is, wat wij met deze machtiging doen en hoe u de machtiging kunt activeren.

Wat is de VIA machtiging 2019?

De VIA machtiging is kort gezegd een machtiging waarmee wij gebruik kunnen maken van uw voor ingevulde aangifte 2019. Hierin staan verschillende gegevens die wij nodig hebben bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019.

Wat doen wij met de VIA machtiging 2019?

De VIA is voor ons een hulpmiddel bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Wij gebruiken de gegevens van de VIA om te controleren of we alle stukken voor de aangifte ontvangen hebben en om te controleren of de aangifte volledig is ingevuld. Hiermee verkleinen wij de kans dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt of dat de Belastingdienst achteraf uw aangifte corrigeert.

Hoe activeer ik de VIA machtiging 2019?

De VIA machtiging vragen wij bij de Belastingdienst aan. De Belastingdienst stuurt u vervolgens een brief met het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren”. In deze brief geeft de Belastingdienst algemene informatie over de VIA machtiging en wordt uitgelegd hoe de machtiging geactiveerd kan worden.

De VIA kunt u zelf activeren, stuur het formulier dan per post of e-mail naar ons toe. U kunt ons postadres vinden op deze site. Mailen kan naar anneke@omsgrashoek.nl

 


Lenen van/aan een bv

Er bestaan twee manieren om geld te lenen van/aan een bv, namelijk via rekening-courant en via een aparte lening. Met name bij het verstrekken van een aparte lening speelt de zakelijkheid hiervan en de fiscale gevolgen zoals een mogelijke uitdeling dan wel informele kapitaalstorting en de situatie bij kwijtschelding.Speelt dit ook binnen uw bv? Neem gerust eens vrijblijvend contact op met stefan@omsgrashoek.nl