Tips en nieuws

Wekelijks vindt u hier leuke en nuttige tips en nieuws berichten.


Belangrijkste fiscale maatregelen Belastingplanpakket 2024

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en bedraagt in 2024 € 3.750.

Verlagen MKB-winstvrijstelling

Het kabinet stelt voor het percentage van de MKB-winstvrijstelling te verlagen van 14% naar 12,7%.

Tarieven in de inkomstenbelasting

De tarieven in de inkomstenbelasting worden iets verhoogd. Het basistarief wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 36,93% naar 36,97%. Het toptarief blijft in 2024 49,50%.

Tarieven inkomstenbelasting 2024, niet AOW-gerechtigd (2024: 67 jaar)

Belastbaar inkomen vanaf

Tot

Tarief vanaf 2024
(inclusief de premies volksverzekeringen)

0

€ 75.624

36,97%

€ 75.624

49,50%

Tarieven inkomstenbelasting 2024, AOW-gerechtigd (geboren na 1946)

Belastbaar inkomen vanaf

Tot

Tarief vanaf 2024
(inclusief de premies volksverzekeringen)

0

€ 38.139

19,07%

€ 38.139

€ 75.624

36,97%

€ 75.624

49,50%

 

Box 2

Het huidige box 2-tarief voor dividend bedraagt 26,9%. Met ingang van 2024 krijgt box 2 twee schijven. De eerste schijf belast een bedrag van € 67.000 aan box 2-inkomsten per persoon tegen een tarief van 24,5% en voor de tweede schijf is een tarief van 31% van toepassing.

Box 3

Vanaf 2027 komt er een nieuw stelsel voor box 3. Dan betalen mensen belasting over het werkelijke rendement op vermogen. Tot het nieuwe stelsel er is, rekent de Belastingdienst met rendementspercentages die dichtbij de echte percentages voor sparen, beleggen en lenen liggen. Het kabinet wil voor deze vormen van vermogen ook rekenen met het rentepercentage voor sparen.

Onbelaste reiskosten

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 naar € 0,23. Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer.

Onder de regels van de werkkostenregeling kan een werkgever een onbelaste vergoeding geven voor de zakelijke en woon-werkkilometers die de werknemer maakt. Die maximale vergoeding was jarenlang € 0,19 per kilometer, maar steeg per 1 januari 2023 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 zal de maximale vergoeding verder worden verhoogd, naar € 0,23 per kilometer.

Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Het kabinet stelt negen maatregelen voor in de BOR en de DSR (doorschuifregeling). Heeft u hier vragen over dan neem contact met ons op via info@omsgrashoek.nl.


Dividenduitkering DGA in 2023 of 2024?

Vanaf 2024 is er slechts 24,5% box 2 heffing verschuldigd over uitgekeerde winsten tot € 67.000. Dit tarief is 2,5% lager dan het huidige tarief (voordeel ruim € 1.600 en bij fiscale partners € 3.200). Ten opzichte van het nieuwe tarief in 2024 is het voordeel zelfs ruim € 4.300 (en bij fiscale partners € 8.600).

U kunt kleinere rekening-courantschulden (tot zo’n € 106.000) beter in 2024 via een dividenduitkering aflossen. Bij fiscaal partnerschap ligt deze grens rond de € 150.000.  Grotere rekening-courantschulden kunt u het beste in 2023 nog via een dividenduitkering aflossen. 


Papieren schenking, opgelet!

Door tijdens het leven bedragen te schenken en deze vervolgens schuldig te blijven (‘papieren schenking’), kan bij het overlijden erfbelasting worden bespaard. Deze opzet werkt alleen indien jaarlijks een zakelijke rente (volgens de Successiewet: 6%) wordt betaald over deze schuldig erkende bedragen. Verder is belang dat de schuldigerkenning bij notariële akte heeft plaatsgevonden. Wanneer een ‘kasrondje’ wordt opgezet om de eis van de notariële akte te omzeilen, werkt de constructie niet, zo blijkt uit een recente uitspraak. Neem bij vragen over deze materie gerust contact met ons op!


Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  • ten minste € 51.000 in 2023 (in 2022 is dat € 48.000 en in 2021 € 47.000)

Lenen van/aan een bv

Vanaf 2023 mag u samen met uw partner nog slechts tot 700.000 euro onbelast lenen van uw eigen vennootschap(pen). Een uitzondering geldt voor de financiering van uw eigen woning. Dit wordt geregeld met het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap, dat de Eerste Kamer op 20 december 2022 heeft aangenomen. Deze maatregel was in 2018 al aangekondigd, waarbij aanvankelijk de grens 500.000 was.